Kongremiz, Yeni Akademik Teşvik Kriterlerini Karşılamaktadır.

Scientific Program

BİLİMSEL PROGRAM

7 KASIM 2018 - ÇARŞAMBA

09:00-10:30

Açılış Konuşmaları
Ege Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı- Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN
Ege Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı - Prof. Dr. Melek Gülsün ÖZENTÜRK
T.C. Sağlık Bakanlığı  İzmir İl Sağlık Müdürü - Uzm. Dr. Bedia  SALNUR
Ege Üniversitesi Rektörü - Prof. Dr. Necdet BUDAK

10:30-11:00

ARA

11:00-12:00

Konferans 1: ICM Ebelik Eğitim Standartlar
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Melek Gülsün ÖZENTÜRK – Ebe Nesibe UZEL
Prof. Ute LANGE 
Member of the ICM Education Standing Committee
Study Programme Midwifery Department of Applied  Health Sciences University of Applied Sciences- GERMANY

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:30

Panel 1: Dünyada Ebelik Eğitim Modelleri
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN – Dr. Zehra BAYKAL AKMEŞE
 
-Avrupa Birliği Ülkelerinde Ebelik Eğitimi Ve Modellerıi
Mervi JOKINEN
Presedent of The European Midwives Association (EMA)
Royal College of Midwives UK.
 
-Deneyim Paylaşımı- İngiltere’de  Ebelik Eğitimi 
Damla KAYA - Msc Student
Advanced Midwifery Practice - Anglia Ruskin University, UK.
 
- A Socioconstructivist Approach in Midwifery Education: Conceptual Framework, Methodology, Outcomes, Lessons Learned
Atf Ghérissi,  PhD, MEdSc, CM
Maître Assistante Universitaire en Sciences de l'Education appliquées à la Santé Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé Université
El Manar, TUNUS

14:30-15:00

ARA

15:00-16:00

Konferans 2: Profesyonelleşmede Eğitim
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Zekiye KARAÇAM – Dr.Öğr. Üyesi Sibel İÇKE
 
Christine Mccourt 
Professor of  Maternal & Child Health
City, University of London UNITED KINGDOM

16:00-17:00

Panel2.  Ebelik Eğitimlerinin Geleceği
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Burcu YURTSAL – Dr. Yeliz ÇAKIR KOÇAK
 
-İran'da Ebelik Eğitimi Projeleri
Zohreh Keshavarz, MD, PhD.
Department of Reproductive Health,  School of Nursing and Midwifery Shahid Beheshti University of Medical Sciences, TEHRAN, IRAN
 
-Türkiye’de Ebelik Eğitim Modeli
Prof. Dr. Neriman SOĞUKPINAR
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

17:00-18.00

Sözel bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Mahide D. AKYÜZ - Öğr.Gör.Dr. Hülya YURTERİ TÜRKMEN
8 KASIM 2018 PERŞEMBE

09.00-09.45

Konferans 3: Ebelik Eğitiminde Öne Çıkan Öğrenme Kuramları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel E. İLHAN – Öğr.Gör.Dr. Filiz A. ÖZÇOBAN
 
Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak
Lefke Avrupa Üniversitesi 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
 

09:00-10:30

Panel 3: Eğitim Programları Bileşenleri
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Üyesi Ummahan YÜCEL - Dr.Öğr. Üyesi Mesude ULUŞEN
 
- Üniversite Eğitiminin Felsefesi 
Prof. Dr. Hatice Şahin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 
- Beceri Gerektiren Mesleklerde Eğitim Felsefesi
Öğr. Gör. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 
- Ebelik Eğitiminde Kanıta Dayalı Eğitim Becerilerinin Kullanımı
Doç. Dr. Gözde Gökçer İspir
Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü

10:30-11:00

ARA

11:00-12:00

Panel 4: Ebelikte Akreditasyon/ Yeterlilik
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sema DERELİ YILMAZ - Dr.Öğr. Üyesi Aytül HADIMLI
 
-Program Yeterliliklerinin Kalite Güvencesi
Prof. Dr. Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM
 Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi,  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
 
- Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon Süreci
Doç.Dr. Özlem Ülger
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK)
 
- Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Kapsamında Yeterlik
Prof. Dr. Gülümser Dolgun
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:30

Panel 5: Ebelik Eğitiminde Mentörlük
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Esin ÇEBER TURFAN – Dr.Öğr. Üyesi Fahriye VATAN
 
-Mentörlüğün Kuramsal Çerçevesi ve İyi Uygulama Örnekleri
Prof. Dr. Ayişe Karadağ
Koç Üniversites Hemşirelik Fakültesi
 
-Ebe Eğitiminde Mentörlüğün Kullanılması
Doç. Dr. Gülçin Bozkurt
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
 
-Ebelikte Mentorlük Örneği
Ar. Gör. Dr. Şebnem Kurul
Ege Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

14:30-15:00

ARA

15:00-17:00

Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Üyesi Songül AKTAŞ – Dr. Bihter AKIN
II. Oturum Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Eylem Toker ve Ar. Gör. Dr. Zehra Baykal Akmeşe
9 KASIM 2018 CUMA

09:00-10:30

Panel 6:  Ebelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Deniz SAYINER – Doç.Dr. Birsen K. SAYDAM
 
-Eğitimde Teknoloji Kullanımı / Dijital Öğrenme Ortamı ve Materyalleri
Dr. Öğr. Üyesi Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 
-Eğitimde Teknoloji ve Entegrasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Fırat SARSAR
Ege Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Uygulama Merkezi (EUZEM)
 
-Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES)
Gülsen BUDAK TOPAKTAŞ- Daire Başkanı
TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

10:30-11:00

ARA

11:00-12:00

Panel 7: Beceri Geliştirmede Simulasyon Kullanımı
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Serap EJDER APAY – Dr.Öğr. Üyesi Nursen BOLSOY 
 
-Ebelik Beceri Eğitiminde İleri Teknoloji İçeren Doğum Simülasyonunun Kullanımı 
Dr. Öğr. Üyesi Selda İLDAN ÇALIM
Celal Bayar Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Bölümü
 
-Ebelik Eğitimlerinde Simülasyon Tasarımı ve Uygulama Basamakları 
Dr. Öğr. Üyesi Esra UĞUR 
Acıbadem Üniversitesi SBF-Hemşirelik Bölümü
 
-Ebelik Eğitiminde Simülasyona Dayalı Senaryo Yazma Süreci
Doç.Dr. Vesile ÜNVER 
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:00

Panel 8: Ebelik ve İnovasyon
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Nazan TUNA ORAN -   Dr.Öğr. Üyesi Asiye KOCATÜRK
 
-İnovasyonun Yeri, Önemi ve İnovasyon 
Doç. Dr. Emine UTKUN AKTENER
Pamukkale Üniversitesi  Buldan MYO
 
-İnovasyon ve yeni iş modelleri
Uzman Semih ERDEN
Ege Üniversitesi Bilim- Teknoloji  Uygulama Araştırma Merkezi EBİLTEM
 
-Ebelik Uygulamaları ve İnovasyon Örnekleri
Dr. Yeliz DOĞAN MERİH
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

14:30-15:00

İnovatif Buluşlar : Öğrenci sunumları
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Ayden ÖZKAN ÇOBAN -  Dr.Öğr. Üyesi Aysel BÜLEZ

15:00-15.30

ARA

15:30-17:00

Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALP DAL - Dr.Öğr. Üyesi Yeşim AKSOY DERYA
II. Oturum Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Prof. Dr.. Ayten Taşpınar ve Ar. Gör. Dr. Aysun Ekşioğlu

17:00-17:30

KAPANIŞ
Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
07-09 Kasım 2018

 

Erken Kayıt Tarihi
31 Ağustos 2018

 

Bildiri Son Gönderim Tarihi
23 Eylül 2018

 

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: esin
@motto.tc
www.motto.tc

 

 

 

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.