1. ULUSLARARASI EBELİKTE EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAM

7 KASIM 2018 - ÇARŞAMBA

09:00-10:30

Açılış Konuşmaları
Ege Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı- Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN
Ege Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı - Prof. Dr. Melek Gülsün ÖZENTÜRK
T.C. Sağlık Bakanlığı  İzmir İl Sağlık Müdürü - Uzm. Dr. Bedia  SALNUR
Ege Üniversitesi Rektörü - Prof. Dr. Necdet BUDAK

10:30-11:00

ARA

11:00-12:00

Konferans 1: ICM Ebelik Eğitim Standartlar
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Melek Gülsün ÖZENTÜRK – Ebe Nesibe UZEL
Prof. Ute LANGE 
Member of the ICM Education Standing Committee
Study Programme Midwifery Department of Applied  Health Sciences University of Applied Sciences- GERMANY

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:30

Panel 1: Dünyada Ebelik Eğitim Modelleri
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN – Dr. Zehra BAYKAL AKMEŞE
 
-Avrupa Birliği Ülkelerinde Ebelik Eğitimi Ve Modellerıi
Mervi JOKINEN
Presedent of The European Midwives Association (EMA)
Royal College of Midwives UK.
 
-Deneyim Paylaşımı- İngiltere’de  Ebelik Eğitimi 
Damla KAYA - Msc Student
Advanced Midwifery Practice - Anglia Ruskin University, UK.
 
- A Socioconstructivist Approach in Midwifery Education: Conceptual Framework, Methodology, Outcomes, Lessons Learned
Atf Ghérissi,  PhD, MEdSc, CM
Maître Assistante Universitaire en Sciences de l'Education appliquées à la Santé Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé Université
El Manar, TUNUS

14:30-15:00

ARA

15:00-16:00

Konferans 2: Profesyonelleşmede Eğitim
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Zekiye KARAÇAM – Dr.Öğr. Üyesi Sibel İÇKE
 
Christine Mccourt 
Professor of  Maternal & Child Health
City, University of London UNITED KINGDOM

16:00-17:00

Panel2.  Ebelik Eğitimlerinin Geleceği
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Burcu YURTSAL – Dr. Yeliz ÇAKIR KOÇAK
 
-İran'da Ebelik Eğitimi Projeleri
Zohreh Keshavarz, MD, PhD.
Department of Reproductive Health,  School of Nursing and Midwifery Shahid Beheshti University of Medical Sciences, TEHRAN, IRAN
 
-Türkiye’de Ebelik Eğitim Modeli
Prof. Dr. Neriman SOĞUKPINAR
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

17:00-18.00

Sözel bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Mahide D. AKYÜZ - Öğr.Gör.Dr. Hülya YURTERİ TÜRKMEN
8 KASIM 2018 PERŞEMBE

09.00-09.45

Konferans 3: Ebelik Eğitiminde Öne Çıkan Öğrenme Kuramları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel E. İLHAN – Öğr.Gör.Dr. Filiz A. ÖZÇOBAN
 
Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak
Lefke Avrupa Üniversitesi 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
 

09:00-10:30

Panel 3: Eğitim Programları Bileşenleri
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Üyesi Ummahan YÜCEL - Dr.Öğr. Üyesi Mesude ULUŞEN
 
- Üniversite Eğitiminin Felsefesi 
Prof. Dr. Hatice Şahin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 
- Beceri Gerektiren Mesleklerde Eğitim Felsefesi
Öğr. Gör. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 
- Ebelik Eğitiminde Kanıta Dayalı Eğitim Becerilerinin Kullanımı
Doç. Dr. Gözde Gökçer İspir
Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü

10:30-11:00

ARA

11:00-12:00

Panel 4: Ebelikte Akreditasyon/ Yeterlilik
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sema DERELİ YILMAZ - Dr.Öğr. Üyesi Aytül HADIMLI
 
-Program Yeterliliklerinin Kalite Güvencesi
Prof. Dr. Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM
 Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi,  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
 
- Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon Süreci
Doç.Dr. Özlem Ülger
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK)
 
- Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Kapsamında Yeterlik
Prof. Dr. Gülümser Dolgun
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:30

Panel 5: Ebelik Eğitiminde Mentörlük
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Esin ÇEBER TURFAN – Dr.Öğr. Üyesi Fahriye VATAN
 
-Mentörlüğün Kuramsal Çerçevesi ve İyi Uygulama Örnekleri
Prof. Dr. Ayişe Karadağ
Koç Üniversites Hemşirelik Fakültesi
 
-Ebe Eğitiminde Mentörlüğün Kullanılması
Doç. Dr. Gülçin Bozkurt
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
 
-Ebelikte Mentorlük Örneği
Ar. Gör. Dr. Şebnem Kurul
Ege Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

14:30-15:00

ARA

15:00-17:00

Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Üyesi Songül AKTAŞ – Dr. Bihter AKIN
II. Oturum Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Eylem Toker ve Ar. Gör. Dr. Zehra Baykal Akmeşe
9 KASIM 2018 CUMA

09:00-10:30

Panel 6:  Ebelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Deniz SAYINER – Doç.Dr. Birsen K. SAYDAM
 
-Eğitimde Teknoloji Kullanımı / Dijital Öğrenme Ortamı ve Materyalleri
Dr. Öğr. Üyesi Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 
-Eğitimde Teknoloji ve Entegrasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Fırat SARSAR
Ege Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Uygulama Merkezi (EUZEM)
 
-Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES)
Gülsen BUDAK TOPAKTAŞ- Daire Başkanı
TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

10:30-11:00

ARA

11:00-12:00

Panel 7: Beceri Geliştirmede Simulasyon Kullanımı
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Serap EJDER APAY – Dr.Öğr. Üyesi Nursen BOLSOY 
 
-Ebelik Beceri Eğitiminde İleri Teknoloji İçeren Doğum Simülasyonunun Kullanımı 
Dr. Öğr. Üyesi Selda İLDAN ÇALIM
Celal Bayar Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Bölümü
 
-Ebelik Eğitimlerinde Simülasyon Tasarımı ve Uygulama Basamakları 
Dr. Öğr. Üyesi Esra UĞUR 
Acıbadem Üniversitesi SBF-Hemşirelik Bölümü
 
-Ebelik Eğitiminde Simülasyona Dayalı Senaryo Yazma Süreci
Doç.Dr. Vesile ÜNVER 
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:00

Panel 8: Ebelik ve İnovasyon
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Nazan TUNA ORAN -   Dr.Öğr. Üyesi Asiye KOCATÜRK
 
-İnovasyonun Yeri, Önemi ve İnovasyon 
Doç. Dr. Emine UTKUN AKTENER
Pamukkale Üniversitesi  Buldan MYO
 
-İnovasyon ve yeni iş modelleri
Uzman Semih ERDEN
Ege Üniversitesi Bilim- Teknoloji  Uygulama Araştırma Merkezi EBİLTEM
 
-Ebelik Uygulamaları ve İnovasyon Örnekleri
Dr. Yeliz DOĞAN MERİH
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

14:30-15:00

İnovatif Buluşlar : Öğrenci sunumları
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Ayden ÖZKAN ÇOBAN -  Dr.Öğr. Üyesi Aysel BÜLEZ

15:00-15.30

ARA

15:30-17:00

Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALP DAL - Dr.Öğr. Üyesi Yeşim AKSOY DERYA
II. Oturum Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Prof. Dr.. Ayten Taşpınar ve Ar. Gör. Dr. Aysun Ekşioğlu

17:00-17:30

KAPANIŞ