1. ULUSLARARASI EBELİKTE EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAM

7 KASIM 2018 - ÇARŞAMBA

09:00-10:30

Açılış Konuşmaları
Ege Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı- Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN
Ege Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı - Prof. Dr. Melek Gülsün ÖZENTÜRK
T.C. Sağlık Bakanlığı  İzmir İl Sağlık Müdürü - Uzm. Dr. Bedia  SALNUR
Ege Üniversitesi Rektörü - Prof. Dr. Necdet BUDAK

10:30-11:00

ARA

11:00-12:00

Konferans 1: ICM Ebelik Eğitim Standartlar
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Melek Gülsün ÖZENTÜRK – Ebe Nesibe UZEL
Prof. Ute LANGE 
Member of the ICM Education Standing Committee
Study Programme Midwifery Department of Applied  Health Sciences University of Applied Sciences- GERMANY

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:30

Panel 1: Dünyada Ebelik Eğitim Modelleri
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN – Dr. Zehra BAYKAL AKMEŞE
 
-Avrupa Birliği Ülkelerinde Ebelik Eğitimi Ve Modellerıi
Mervi JOKINEN
Presedent of The European Midwives Association (EMA)
Royal College of Midwives UK.
 
-Deneyim Paylaşımı- İngiltere’de  Ebelik Eğitimi 
Damla KAYA - Msc Student
Advanced Midwifery Practice - Anglia Ruskin University, UK.
 
- A Socioconstructivist Approach in Midwifery Education: Conceptual Framework, Methodology, Outcomes, Lessons Learned
Atf Ghérissi,  PhD, MEdSc, CM
Maître Assistante Universitaire en Sciences de l'Education appliquées à la Santé Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé Université
El Manar, TUNUS

14:30-15:00

ARA

15:00-16:00

Konferans 2: Profesyonelleşmede Eğitim
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Zekiye KARAÇAM – Dr.Öğr. Üyesi Sibel İÇKE
 
Christine Mccourt 
Professor of  Maternal & Child Health
City, University of London UNITED KINGDOM

16:00-17:00

Panel2.  Ebelik Eğitimlerinin Geleceği
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Burcu YURTSAL – Dr. Yeliz ÇAKIR KOÇAK
 
-İran'da Ebelik Eğitimi Projeleri
Zohreh Keshavarz, MD, PhD.
Department of Reproductive Health,  School of Nursing and Midwifery Shahid Beheshti University of Medical Sciences, TEHRAN, IRAN
 
-Türkiye’de Ebelik Eğitim Modeli
Prof. Dr. Neriman SOĞUKPINAR
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

17:00-18.00

Sözel bildiriler    ( Bildirinin Sunulacağı Salon: MÖTBE )     Her sunum için verilen süre 6 dakikadır
Oturum Başkanları: Dr. Mahide D. AKYÜZ - Öğr.Gör.Dr. Hülya YURTERİ TÜRKMEN

EMİNE ÖZTÜRK  -  Farklı  Düzey Simülatörlerle Verilen Eğitimin Omuz Distosisi Yönetimine Etkisi

AYSEREN ÇEVİK  - Ebelik Öğrencilerinin Ebelikte Araştırma Ve Mesleki Bilinç Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

FİLİZ POLAT   -  Avrupa Birliğinin Ebelik Lisans Eğitimi İçin Belirlediği Mezuniyet Kriterleri Yazılım Programının Geliştirilmesi

EYLEM TOKER   - Birinci Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Gebelikte Ağız-Diş Sağlığına İlişkin Farkındalığın Belirlenmesi

AYSEL BÜLEZ   -  Ebelik Mesleği Ve Mentorluk

AYSEL BÜLEZ    -  Akdeniz Bölgesinde Bir Üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımının Bağlılık Ve Akademik Başarı Üzerinde Etkisinin İncelenmesi

EMİNE CAN   -  Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Uygulama Eğitimine Dair Görüş Ve Beklentileri

FİLİZ ASLANTEKİN ÖZÇOBAN   -  Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Andragogical Eğitim Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

ESMA YÜKSEL -  Ebelik Bölümü Doktora Eğitiminin Geliştirilmesinde Orpheus Programının Yeri

GÜLSÜM GÜNDOĞDU - Ebelikte E-Öğrenme

8 KASIM 2018 PERŞEMBE

09.00-09.45

Konferans 3: Ebelik Eğitiminde Öne Çıkan Öğrenme Kuramları
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Rabia EKTİ GENÇ – Öğr.Gör.Dr. Filiz A. ÖZÇOBAN
 
Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak
Lefke Avrupa Üniversitesi 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
 

09:00-10:30

Panel 3: Eğitim Programları Bileşenleri
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Üyesi Ummahan YÜCEL - Dr.Öğr. Üyesi Mesude ULUŞEN
 
- Üniversite Eğitiminin Felsefesi 
Prof. Dr. Hatice Şahin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 
- Beceri Gerektiren Mesleklerde Eğitim Felsefesi
Öğr. Gör. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 
- Ebelik Eğitiminde Kanıta Dayalı Eğitim Becerilerinin Kullanımı
Doç. Dr. Gözde Gökçer İspir
Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü

10:30-11:00

ARA

11:00-12:00

Panel 4: Ebelikte Akreditasyon/ Yeterlilik
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sema DERELİ YILMAZ - Dr.Öğr. Üyesi Aytül HADIMLI
 
-Program Yeterliliklerinin Kalite Güvencesi
Prof. Dr. Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM
 Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi,  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
 
- Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon Süreci
Doç.Dr. Özlem Ülger
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK)
 
- Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Kapsamında Yeterlik
Prof. Dr. Gülümser Dolgun
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:30

Panel 5: Ebelik Eğitiminde Mentörlük
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Esin ÇEBER TURFAN – Dr.Öğr. Üyesi Fahriye VATAN
 
-Mentörlüğün Kuramsal Çerçevesi ve İyi Uygulama Örnekleri
Prof. Dr. Ayişe Karadağ
Koç Üniversites Hemşirelik Fakültesi
 
-Ebe Eğitiminde Mentörlüğün Kullanılması
Doç. Dr. Gülçin Bozkurt
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
 
-Ebelikte Mentorlük Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Kurul
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

14:30-15:00

ARA

15:00-18:00

Sözel Bildiri Sunumları    Bildirinin Sunulacağı Salon: MÖTBE )     Her sunum için verilen süre 6 dakikadır
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Üyesi Songül AKTAŞ – Dr. Bihter AKIN

DUYGU MURAT ÖZTÜRK   -   Ebelik Öğrencilerinin Bilgisayarlı Simülasyon Uygulaması Sonrası Görüşlerinin Değerlendirilmesi

NAZLI ÜNLÜ    -  Ebelik Öğrenci Eğitiminde Kullanılan İki Farklı Eğitim Tekniğinin Dönem Sonu Başarı Notları Bakımından Karşılaştırılması

AYDEN ÇOBAN  -  Ebelik Öğrencilerinin Doğum Becerilerini Oluşturmaya, Geliştirmeye Ve Bu Becerilerin Engellenmesine Yönelik Deneyimleri

EBRU CERAN   -  Ebelik Eğitiminde Mentörlük

İREM EROĞLU  -  Ebelik Öğrencilerinin Epizyotomi Algısı Ve Eğitim Stresinin Etkisi

BİLGESU ARSLAN    -   Rehber Ebe Ve Hemşirelerin Rehber Ebe/Hemşire Uygulaması İle İlgili Görüşleri

ÖZNUR HASDEMİR    -    Global Rekabette Ebelik Eğitiminin Sanal Gerçeklik ,Artırılmış Gerçeklik,Hologram İle Desteklenmesinin Önemi

AHDIYEH SAADAT   -    Geçmişten Günümüze İran’da Ebelik Eğitimi

SEÇİL KÖKEN DURGUN    -   Ebelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi

SERPİL GÜROL   -   Bazı Gelişmiş Ülkelerde Ebelik Ve Ebelik Eğitimi

SİNEM GÜLTEKİN    -   Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı

SUZİ ÖZDEMİR   -   Ebelik Lisans Programlarında Etik Eğitimi

ŞEBNEM KURUL     -    Klinikte Çalışan Ebelerin Ve Yeni Mezun Ebelik Öğrencilerinin Mentorluk Modeli Deneyimleri: Niteliksel Bir Araştırma

ŞEYDA FERAH ARSLAN    -   Ebelik Bölümü 3. Ve 4.Sınıf Öğrencilerinin Ebelik Program Yeterliliklerine Sahip Olma Algıları

ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ    -   Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Öğrenme Biçemleri Arasındaki İlişki

ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ   -   Ebelik Öğrencilerinin Profesyonelliklerini Etkileyen Etmenler

TUĞBA ENİSE BENLİ   -    Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçi Düzeyleri Ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YAREN AYGÜN   -    Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleği İle İlgili Çevrenin Görüşlerinden Etkilenme Durumları

MAHİDE DEMİRELÖZ AKYÜZ    -  Ebelik Lisans Tamamlama Öğrencilerinin Digital Okuryazarlık Durumunun Değerlendirilmesi

LEYLA KAYA    -    Ebe/ Hemşirelerin Yenilikçi Yaklaşımlarının Klinik Bakım Uygulamalarında Kullanma Durumlarının Belirlenmesi

YASEMİN BAŞKAYA    -    Ebelik Aidiyet Ölçeği:Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

HABİBE BAY    -   Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlilik Algısı Ve Etkileyen Faktörler


II. Oturum Sözel Bildiri Sunumları    Bildirinin Sunulacağı Salon: Fen Fakültesi Konferans Salonu )     Her sunum için verilen süre 6 dakikadır
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Eylem Toker ve Ar. Gör. Dr. Zehra Baykal Akmeşe

AKGÜL KURU OKTAY   -  Obstetrik Simülasyonların Ebelik Eğitiminde Kullanımı

AKGÜL KURU OKTAY    -   Probleme Dayalı Öğrenme

AKGÜL KURU OKTAY    -   Yaşam Boyu Öğrenme

AYŞEGÜL DÖNMEZ    -    Hizmet İçi Eğitimlerin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi

AYŞEGÜL KURT   -  Ebelerin Profesyonel Değerleri Ve Etkileyen Faktörler

BÜŞRA KARABULUT    -   Somut Olmayan Kültürel Miras: Kadınlar Üzerindeki Psikolojik, Ekonomik Ve Sosyal Etkileri

BÜŞRA KARABULUT   -    Ebelik Öğrencilerine Doğum Uygulaması Öğretiminde Simülasyon Kullanımı: Sistematik Derleme

EMİNE AKÇA  -   Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi; Adana Örneği

EMİNE SERAP SARICAN    -   Kanguru Bakım Gömlek Modelleri Üzerine Giyim Denemeleri

ESRA ESEN     -     Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim Ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması

ESRA ESEN     -     Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Başlangıcı Ve Sonunda Öz Etkililik Yeterlilik Ve Klinik Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

ESRA ESEN     -     Ebelik Öğrencilerinin Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

HAFİZE ÖZTÜRK CAN  -   Ebelik Eğitimcisinin Yeterlikleri

RUKUYE AYLAZ    -   Lisans Tamamlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Gözüyle Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi

SELMA ŞEN   -    Ebelik Öğrencilerine Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Aile Planlaması Tutumlarına Etkisi

SERAP ÇETİNTAŞ ÖNER   -    Gebelik, Bebek Ve Doğum İle İlgili Mobil Uygulamalarda Neler Var?

SERAP ÇETİNTAŞ ÖNER   -   Yeni Bir Eğitim Yöntemi: Sanal Gerçeklik

SONGÜL AKTAŞ     -    Ebelerin Empatik İletişim Becerisinin, İntrapartum Dönemdeki Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi

SONGÜL AKTAŞ      -    Kanada’daki Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümünden İzlenimler

YELİZ ÇAKIR KOÇAK    -    Beceri Geliştirme Ve Profesyonelleşme Kapsamında ‘Gebe Masajı’na Bir Bakış

ZEYNEP DAŞIKAN    -     Normal Doğum Eyleminde Yapılan Girişimler: Kadınların Deneyim Ve Görüşleri

UMMAHAN YÜCEL   -     Ebelik Eğitim Tarihinin Kesitsel Bir Gözden Geçirmesi; Köy Ebe Okulları Örneği

AYDEN ÇOBAN   -   Ebelikte Eğitim Modelleri: İngiltere, Hollanda Ve Japonya Örnekleri

AYTÜL HADIMLI   -     Ebelik Bölümünde Görev Yapan Akademisyenlerin Akademik Çalışma Profillerinin Ve İş Doyumlarının İncelenmesi

9 KASIM 2018 CUMA

09:00-10:30

Panel 6:  Ebelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Deniz SAYINER – Doç.Dr. Birsen K. SAYDAM
 
-Eğitimde Teknoloji Kullanımı / Dijital Öğrenme Ortamı ve Materyalleri
Dr. Öğr. Üyesi Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 
-Eğitimde Teknoloji ve Entegrasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Fırat SARSAR
Ege Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Uygulama Merkezi (EUZEM)
 
-Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES)
Gülsen BUDAK TOPAKTAŞ- Daire Başkanı
TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

10:30-11:00

ARA

11:00-12:00

Panel 7: Beceri Geliştirmede Simulasyon Kullanımı
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Serap EJDER APAY – Dr.Öğr. Üyesi Nursen BOLSOY 
 
-Ebelik Beceri Eğitiminde İleri Teknoloji İçeren Doğum Simülasyonunun Kullanımı 
Dr. Öğr. Üyesi Selda İLDAN ÇALIM
Celal Bayar Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Bölümü
 
-Ebelik Eğitimlerinde Simülasyon Tasarımı ve Uygulama Basamakları 
Dr. Öğr. Üyesi Esra UĞUR 
Acıbadem Üniversitesi SBF-Hemşirelik Bölümü
 
-Ebelik Eğitiminde Simülasyona Dayalı Senaryo Yazma Süreci
Doç.Dr. Vesile ÜNVER 
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:00

Panel 8: Ebelik ve İnovasyon
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Nazan TUNA ORAN -   Dr.Öğr. Üyesi Asiye KOCATÜRK
 
-İnovasyonun Yeri, Önemi ve İnovasyon 
Doç. Dr. Emine UTKUN AKTENER
Pamukkale Üniversitesi  Buldan MYO
 
-İnovasyon ve yeni iş modelleri
Uzman Semih ERDEN
Ege Üniversitesi Bilim- Teknoloji  Uygulama Araştırma Merkezi EBİLTEM
 
-Ebelik Uygulamaları ve İnovasyon Örnekleri
Dr. Yeliz DOĞAN MERİH
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

14:30-15:00

İnovatif Buluşlar : Öğrenci sunumları
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Ayden ÖZKAN ÇOBAN -  Dr.Öğr. Üyesi Aysel BÜLEZ

15:00-15.30

ARA

15:30-17:00

Sözel Bildiri Sunumları     Bildirinin Sunulacağı Salon: MÖTBE )     Her sunum için verilen süre 6 dakikadır
Oturum Başkanları: Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALP DAL - Dr.Öğr. Üyesi Yeşim AKSOY DERYA

AYTEN DİNÇ    -   Gebelikte Aile İçi Şiddet Ve Etkileyen Faktörler

DÖNE ERTUĞRUL ABBASOĞLU   -  Doğuma Hazırlık Sınıfına Katılan Gebelerin Sosyo-Demografik Özellikleri İle Doğum Şekilleri Tercihlerinin Değerlendirilmesi

GÜLCAN KOYUNCU   -   Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin/Ebelerin Kliniklerindeki Ekip Arkadaşlarına Karşı Profesyonel Tutumlarının Değerlendirilmesi

HACER YALNIZ DİLCEN   -   Madde Kullanım Bozukluğu Olan Kadınlarda Doğum Olgusu İle İlgili Travmatik Algıya Psikoeğitimin Etkisi

HACER YALNIZ DİLCEN  -  Türkiye'de Ebelik Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelenmesi

MAHİDE DEMİRELÖZ AKYÜZ   -  Emziren Annelerin Yaşadıkları Başlıca Emzirme Sorunları- Sosyal Paylaşım Sitesi Örneği

MAHİDE DEMİRELÖZ AKYÜZ   -   Ebelik Eğitiminde Mentoluğa Bakış

NURSEL ALP DAL    -    Sosyal Öğrenme Kuramına Göre Yapılan Eğitim İle Jinekolojik Kanser Farkındalığın Arttırılması Ve Olumlu Davranış Değişikliğinin Sağlanması

ÖZLEM MUCUK    -   Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Otonomi Düzeylerinin Profesyonel Tutumlarına Etkisi

RÜVEYDA GERİŞ    -   Ebelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları Ve Etkileyen Faktörler

YAĞMUR TOPRAK     -   İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Vajinismus İle İlgili Görüşleri

YASEMİN ERKAL AKSOY    -  Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Egzersiz Dersi Alan Ve Almayan Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulama Becerisi, Egzersiz Davranış Değişimi Ve İlişkili Faktörler

YASEMİN ERKAL AKSOY   -   Ebelik Bölümü Mesleki Uygulama Eğitiminde Akran Eğitiminin Etkisi: Odak Grup Çalışması

YELİZ ÇAKIR KOÇAK   -  Ebe Öğrencilerin Kültürel Duyarlılıkları

YELİZ DOĞAN MERİH   -   Bir Kamu Hastanesinde Ebelere Yönelik Yapılan Uygulamalı Eğitimin Hizmet Sürecine Etkisi

YELİZ MERCAN    -   Teknoloji Destekli Sağlık Eğitimi

YELİZ MERCAN     -  Türk Sağlık Mevzuatında Ebelik

YONCA ÇİÇEK OKUYAN    -   Türkıye’de Ebelık Mesleğinde Profesyonellikle İlgili Araştırmaların Sistematik İncelenmesi

YONCA ÇİÇEK OKUYAN   -    4. Sınıf Ebelik Öğrencilerinin Gözüyle Babalık Durumları Üzerine Nitel Çalışma

ZEHRA KOCABEY    -   Çoğul Bebeği Olan Annelerin Emzirme Deneyimleri: Kalitatif Araştırma

ZEKİYE KARAÇAM    -  Doğum Eyleminin Birinci Devresinde Uygulanan Lavmanın Anne-Bebek Sağlığına Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

NURSEL ALP DAL   -   Sosyal Medya Kullanan Kadınların Jinekolojik Kanser Farkındalık Durumlarının İncelenmesi

ELİF AKSÖZ         Gebelikte Bitkisel Ürün Kullanımı

AYŞE ŞENOĞLU Omuz Distosisi Ve Ebelik Eğitim Ve Uygulamalarındaki Yeri

II. Oturum Sözel Bildiri Sunumları     Bildirinin Sunulacağı Salon: Fen Fakültesi Konferans Salonu )     Her sunum için verilen süre 6 dakikadır
Oturum Başkanları: Prof. Dr.. Ayten Taşpınar ve Ar. Gör. Dr. Aysun Ekşioğlu

BİHTER AKIN    -  İlk Kez Doğum Yapan Kadınlarda Doğum Şeklinin Postpartum Yorgunluk Ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

LEYLA KAYA     -   Kadınların Gebelik Döneminde Bitkisel Ürün Kullanıma Durumlarının İncelenmesi

LEYLA KAYA   -    Yenidoğan Yoğun Bakımda Bebekleri Olan Annelerin Meme Problemleri

LIAISAN GILIAZOVA    -   Rusya’da Ebelik Eğitimi Ve ‘Sağlıkta Sürekli Eğitim’ Modeli

SEDA KÜÇÜKOĞLU    -     Doğum Eyleminde Düşük Riskli Gebeyi Nasıl Takip Edelim?

SEDA KÜÇÜKOĞLU     -   Postpartum Kanamalarda Ebelerin Görev Yetki Ve Sorumlulukları

TUĞBA YILMAZ ESENCAN      -     Doğum Acile Başvuran Gebelerin Hastane Maliyetlerinin Belirlenmesi

ZEYNEP BALACAN    -       Asfiksili Bebekler Ve Annelerinin Perinatal Öyküleri

ZEYNEP BALACAN      -    Prematüre Bebeği Olan Ebeveynlerin Deneyim Ve Gereksinimleri

LIAISAN GILIAZOVA   -    Rusyada Gebe İzlemi, Gebe Defteri Uygulaması

YELİZ MERCAN   -  15-49 Yaş Kadınlarda Aile Planlaması Yöntem Kullanım Durumunun Değerlendirilmesi

ZELİHA ÖZŞAHİN     -     Lohusalarda Postpartum Depresyon İle Anne Bebek Bağlanması Arasındaki İlişki

ZELİHA SUNAY    -    Doğum Sonu Depresyonun Kişilik Özellikleri İle İlişkisi

AYŞEGÜL DÖNMEZ     -   Kadın-Doğum İle İlgili Birimlerde Ebelik Ve Diğer Öğrenciuygulamalarının Kurumsal Açıdan Değerlendirilmesi

AYTEN TAŞPINAR     -     Gebelerin Ebeler İle İlgili Görüş Ve Beklentileri

BİLGESU ARSLAN    -     Ebelik Öğrencilerinin Teknoloji Ve İnternet Bağımlılığı İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

GİZEM GÜNEŞ ÖZTÜRK     -     Gebelikte Oral Glikoz Tolerans Testi: Güncel Yaklaşımlar Ve Kanıta Dayalı Uygulamalar

GİZEM GÜNEŞ ÖZTÜRK    -   Koçarlı Toplum Sağlığı Merkezine Hizmet Almaya Gelen Kadınlarda Şiddet Görülme Yaygınlığı Ve Kadınların Şiddete İlişkin Tepkileri

NAZLI ÜNLÜ   -   Ebelik Öğrencilerin Klinik Uygulamalarda Gözlemlediği Yanlış Uygulamalar: Niteliksel Bir Çalışma

NURDAN KAYA    -  Ebelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Yaklaşımlarının Merhamet Ve Empati Düzeylerine Etkisi

SERAP ÇETİNTAŞ ÖNER    -  Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyleri Ve Empatik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

TUĞBA YILMAZ ESENCAN     -    Doğumda Yoga İle Bedensel, Zihinsel Ve Ruhsal Bütünlüğü Yakalama

TUĞBA YILMAZ ESENCAN     -     Antenatal Bakımda Güncel Yaklaşımlar

EYLEM KALYONCU     -   Ebelik Öğrencilerinin Leopold Manevraları Eğitiminde Simulasyona Dayalı Tekniğinin Öğrenci Memnuniyetine Etkisi

 

17:00-17:30

KAPANIŞ