1. ULUSLARARASI EBELİKTE EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ

 KONGRE ANA KONULARI:

   -Sağlık Eğitimi
   -Eğitim Programları
   - Ebelikte Yeterlilik/Yetkinlik
   - Mentörlük
   - Simulasyon
   - Akreditasyon
   - Eğitim Modelleri
   - Eğitim ve Teknoloji
   - Eğitimde İnovasyon
   - E-Öğrenme
   - Uzaktan Öğrenme
   - Profesyonellik
   - Beceri geliştirme (klinik, saha, simulasyon uyg.)
   - Mezuniyet Sonrası Eğitim